O mně

Vystudovala jsem PdF UP v Olomouci, 1.st. se zaměřením na výtvarnou výchovu. Absolvovala jsem dvouletý akreditovaný kurz Arteterapie v Praze u Miroslava Huptycha a roční akreditovaný kurz Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii ( Dalet), kurz Rodinné terapie poruch příjmu potravy ( Chvala, Trapková), vzdělávací program Typologie MBTI a arteterapeutický psychoanalyt. seminář. Navštěvovala jsem supervize v arteterapii, jsem členkou České arteterapeutické asociace. Mám keramickou rekvalifikaci,  zúčastnila jsem se mnoha keramických kurzů, byla jsem na kurzu mozaiky, sochařství a animace.

Praxe:

Třináct let výuky na základní škole. Keramiku dělám řadu let. Dá se říct, že každý kus je originál a radost z výroby se snad přenáší i na uživatele. Pálím kameninu v elektrické peci. Občas keramiku učím.

Rok jsem působila arteterapeuticky v brněnské dětské nemocnici a  pět let na dětské klinice v Olomouci. Zde především na hematoonkologickém oddělení.

Nyní otvírám arteterapeutické semináře skupinové a individuální. Pracuje se v malých skupinách nebo samostatně. Tvoří se někdy volně, jindy se zpracovávají konkrétní témata. Mohou se použít barvy, pastely, tužky, pastelky, hlína a další výtvarný materiál. Aby byla tato aktivita přístupná i těm , kdo se ocitli v obtížné zdravotní či životní situaci, je možné semináře částečně hradit spolkem Usměj se – terapie tvořením, z.s.    (www.usmejse.unas.cz

Více v záložce Arteterapie