O mně

Vystudovala jsem PdF UP v Olomouci, 1.st. se zaměřením na výtvarnou výchovu. Absolvovala jsem dvouletý akreditovaný kurz Arteterapie v Praze u Miroslava Huptycha a roční akreditovaný kurz Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii, kurz Rodinné terapie poruch příjmu potravy ( Chvala, Trapková), vzdělávací program Typologie MBTI a arteterapeutický psychoanalyt. seminář. Navštěvovala jsem supervize v arteterapii, jsem členkou České arteterapeutické asociace, založila jsem spolek Usměj se – terapie tvořením, z.s. Mám keramickou rekvalifikaci,  zúčastnila jsem se kurzů keramiky, mozaiky, sochařství a animace.

Praxe:

Třináct let výuky na základní škole. Rok jsem působila arteterapeuticky v brněnské dětské nemocnici a  pět let na dětské klinice v Olomouci. Zde především na hematoonkologickém oddělení. Nyní otvírám arteterapeutické semináře skupinové a individuální. Více v záložce Arteterapie.